Temadage

Jeg tilbyder også temadage til institutioner eller arbejdspladser.
Emnerne kan variere og indholdet vil altid blive tilpasset den specifikke gruppe af mennesker.

F.eks. laver jeg gerne værdi- eller statusseminarer.
Hvor står vi, og hvor vil vi gerne hen?
Hvad er det for grundlæggende værdier, vores arbejde hviler på?
Hvor enige er vi om disse værdier,
– og hvordan ønsker vi, at de skal komme til udtryk i det daglige arbejde?

I institutionssammenhænge kan det typisk involvere inddragelse af forældre.

Jeg laver også gerne oplæg eller temadage om kommunikation og samarbejde, og vil altid stille mig til rådighed for et gratis formøde, hvor vi kan få afdækket det konkrete behov, og sammen finde ud af, om noget af det, jeg kan tilbyde, kan matche behovet.